Bartosz Pizoń

Bartosz Pizoń

,,IBM Polska" saugyklų klientų techninis specialistas

Bartosz yra techninis pardavimų specialistas saugyklų sprendimų skyriuje IBM Lenkijoje. Kasdienis jo darbas apima ne tik geriausiai kliento poreikius atitinkančios techninės įrangos parinkimą, bet ir gilinimąsi programinės įrangos klausimus, kurie padeda užtikrinti didesnį saugumą šiuolaikiniuose duomenų centruose (angl. Software-defined Storage) ir objektinėse duomenų saugyklose.

 

09:05 - 09:50

Availability with IBM Flashsystem and Flashcore Modules 4.0

The art of keeping your data available, where encryption, safeguarded snapshots, synchronous replication, access controls, and built-in threat (ransomware) detection weave an impenetrable tapestry. Your data, a precious gem, remains shielded against the tempests of cyberspace.

09:50 - 10:35

Performance and TCO with IBM Flashsystem

IBM Flashsytem 5300 enables you to consolidate and protect more workloads onto a smaller footprint with a larger performance and capacity envelope. High-performant, cyber resilient to the core and flexible all-flash storage platform that offers extreme flexibility to customers when choosing the right performance and capacity characteristics for their workloads

10:55 - 11:25

Protection with IBM Storage Defender

Defender is a comprehensive solution for end-to-end data resilience across primary and secondary workloads. It transcends mere data protection, embracing the realm of cyber resilience. Here’s what it brings to the table: Detect and Protect: Armed with AI-driven monitoring, it identifies threats like ransomware, insider attacks, and hardware failures. Swift action is taken to prevent damage propagation. Recover with Confidence: Immutable snapshots ensure reliable recovery. IBM Storage Defender accelerates this process using AI-indexed trustworthiness data. Hardware and Software Resilience: From scale-out systems to software-defined storage, robustness is woven into every layer.

09:05 - 10:05

Teorinė dalis

1. NIS-2 ir DORA atitiktis kaip duomenų saugumo dalis
2. Kas yra IBM Cyber Vault ,,Safeserved" bendradarbiavimas
3. Kopijuokite su IBM CDM ir IBM Power serveriais

10:20 - 11:20

Teorinė dalis (pratęsimas)

4. ,,Storage Sentinel" kaip išpirkos reikalaujančios programinės įrangos nuskaitymo ir aptikimo priemonė.
5. Serverių, saugyklų ir infrastruktūros saugumo atnaujinimas.

11:30 - 13:00

Praktinė dalis

1. Kaip planuoti momentines nuotraukas naudojant vidinę ir išorinę planavimo priemones (be CDM).
2. Užkrėstų momentinių nuotraukų aptikimas naudojant išpirkos reikalaujančias programas ir greitas SAP arba "Oracle" sistemos atkūrimas.