SQL Server aplinkos testavimo instrukcija 

 

Blue Bridge MSP, UAB 
Data: 2023-05-15 

Įvadas 

Testavimas skirtas įvertinti SQL Server aplinkos našumo parametrus nekeičiant jų konfigūracijos ar nustatymų. Testavimas vykdomas atskirų komandų seka (angl. script) ir Microsoft gamintojo įrankio „Diskspd“ pagalba. 

Testavimo metu simuliuojami 3 scenarijai: 

 • OLTP – šis scenarijus pagrįstas OLTP (Online Transaction Processing) darbo krūviu, kuris apima daug rašymo veiksmų.
 • LOG – SQL serverio žurnalo mechanizmas naudoja atminties erdvę, o operacijos įrašomos į buferį prieš įrašant į žurnalo failą. Žurnalo duomenys rašomi nuosekliai. 
 • ReadAhead – Skaitymo į priekį mechanizmą naudoja SQL saugyklos modulis, kad į buferį įneštų nuolatinius duomenų puslapius prieš duomenų užklausą. Vėliau jau rašymas vykdomas į diską.

 

DĖMESIO! Testavimas trunka 180s. Jo metu papildomai apkraunama operacinė sistema, tai gali daryti įtaką sistemos greitaveikai. 

1. Komandų sekos atributai 

 

„DiskSpd“ yra universalus Microsoft saugyklos apkrovos generatorius ir našumo įrankis, kurį galima naudoti failų, skaidinių ir saugyklos našumo testams vykdyti. Jis gali imituoti SQL serverio I/O veiklą arba sudėtingesnius, kintamus prieigos modelius. 

pav. 1 SQL Server skirtingos operacijos

Pavyzdinės komandos naudojamos OLTP scenarijuje:
diskspd -b8K -d180 -h -L -o32 -t4 -r -w75 -c5G E:\OLTP.dat

b8K – block size 8192

d180 – duration 180s

h – software cache disabled, hardware write cache disabled, writethrough on

L – Measure latency statistics

o32 – 32 outstanding IO requests

t4 – threads for data files

r – random IO

w75 – performing mix test (read/write ratio: 25/75)

c5G – dat faile size 5GB

E:\OLTP.dat – file path and name for test

2.    Komandų sekos paleidimas

 

 1. Atsidarome SQLTEST.zip failą į SQL Server serverį, kuris buvo gautas el. paštu kaip prisegtukas.
 2. Išpakuojame SQLTEST.zip failą SQL Server serveryje. Išpakuotame kataloge išsaugomi 3 failai.

3.  Paleidžiame bat failą. Failas sukurs papildomus katalogus operacinės sistemos diske. C:\SQLTEST\Output

4.  Nukopijuojame 2_SQLTEST.bat ir diskspd.exe failus į C:\SQLTEST katalogą.

5.  Modifikuojame bat failo turinį

a.   Spaudžiame dešinį pelės klavišą ant 2_SQLTEST.bat failo -> Edit

b.  Atsidariusiame lange modifikuojame OLTP.dat, LOG.dat, READAHEAD.dat failų diskų raides pagal SQL Server diskų struktūrą:

   •  OLTP.dat failui nurodome disko raidę, kuriame yra saugomi SQL Server duomenų bazių *.mdf failai.

    • LOG.dat failui nurodome disko raidę, kuriame yra saugomi SQL Server tranzakcijų žurnalų *.ldf failai.

    • READAHEAD.dat failui nurodome disko raidę, kuriame yra saugomi SQL Server duomenų bazių *.mdf failai.

6.   Paleidžiame bat failą. Neuždarome komandinės eilutės lango. Įvykdžius reikiamas operacijas parodomas pranešimas kur ieškoti testavimo rezultatų.

7.   Testavimo rezultatai išsaugomi C:\SQLTEST\Output kataloge

8.   Testavimo rezultatus siunčiame el.pašto adresu iš kurio gavome šią instrukciją.

9.  Laukiame rezultatų.