Aplinkos apsaugos politika

Mes suprantame, kad mūsų įmonės veikla turi įtaką aplinkai, nes mes savo veikloje naudojame energetinius išteklius ir kuriame taršą.

Siekiame savo veiklą organizuoti darnaus vystymosi principais, stengiamės, kad mūsų veikla darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, efektyviname savo veiklą bei prisidedame prie darbuotojų bei visuomenės socialinės gerovės.

Teikdami debesų kompiuterijos, duomenų centrų infrastruktūros, IT infrastruktūros valdymo, kompiuterinių tinklų bei IT apsaugos sprendimų paslaugas įsipareigojame:

  • Ugdyti darbuotojų sąmoningumą bei atsakomybę už išteklių tausojimą ir protingą jų naudojimą;
  • Vykdyti taršos prevenciją, racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius resursus;
  • Rūšiuoti skirtas perdirbimui atliekas;
  • Siekti, kad mūsų tiekėjai būtų atsakingi, taikytų darnaus vystymosi principus savo strategijoje ir veikloje. Jei įmanoma, renkamės ekologiniais ženklais pažymėtus produktus;
  • Kurdami naujas IT paslaugas ir sprendimus atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus ir siekti neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo
  • Įsigyti tik būtinas mūsų veiklai priemones, reikalingas veiklai, ir tokias, kurios gaminamos iš atsinaujinančių išteklių arba yra lengvai perdirbamos;
  • Vengti aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingų medžiagų, valymo ir higienos reikmėms naudoti aplinkai palankiausius produktus;
  • Siekti, kad tiekiamos prekės būtų kiek įmanoma mažiau supakuotos;
  • Informuoti klientus bei kitas suinteresuotas šalis apie aplinkos apsaugos politiką;
  • Laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, reglamentuojančių vykdomą veiklą.