Blue Bridge MSP, UAB Debesų kompiuterijos paslaugų informacijos saugumo politika

Pagrindinis ir vertingiausias Blue Bridge MSP, UAB Debesų kompiuterijos paslaugų, teikiamų iš nuosavo Duomenų centro (toliau DC), turtas – informacija. Debesų kompiuterijos paslaugomis besinaudojantiems klientams itin reikšmingas perduotos informacijos saugumas bei šių paslaugų nenutrūkstamas pasiekiamumas. Dėl šios priežasties Duomenų centro priežiūrą vykdančio Debesų kompiuterijos priežiūros skyriaus darbuotojai, vadovaudamiesi įdiegta informacijos saugumo vadybos sistema, atitinkančia LST ISO/IEC 27001 „Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus, užtikrina DC veiklos tęstinumą ir nuolat siekia sumažinti galimą grėsmę veiklai, užkertant kelią ir minimizuojant neigiamą saugos incidentų, kurie gali būti susiję su informacijos konfidencialumu, vientisumu ar prieinamumu, poveikį.

Organizacija: Blue Bridge MSP, UAB

Veikla: Informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS) apima šias Debesų kompiuterijos paslaugų skyriaus veiklas: saugus debesų kompiuterijos paslaugų teikimas, duomenų centro techninės bei programinės įrangos priežiūra, paslaugų valdymas ir sutarčių administravimas pagal taikomumo pareiškimą.

Debesų kompiuterijos paslaugų skyriaus užsibrėžti tikslai, susiję su informacijos saugumu:

 • Užtikrinti DC paslaugų pasiekiamumą;
 • Sumažinti galimą žalą veiklai, užkertant kelią ir minimizuojant neigiamą saugos incidentų poveikį;
 • Tobulinti ISVS, atsižvelgiant į nustatytus išorinius ir vidinius organizacijos veiksnius, įtakojančius
  numatytų informacijos saugumo sistemos tikslų pasiekimą;
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, o taip pat sutartyse tarp Blue Bridge MSP,
  UAB ir klientų, tiekėjų/subrangovų bei partnerių numatytų susitarimų bei reikalavimų laikymąsi;
 • Užtikrinti nenutrūkstamą rizikos valdymą;
 • Užtikrinti taikomų informacijos saugumo priemonių veiksmingumą;
 • Ugdyti darbuotojų kompetenciją.