Blue Bridge MSP kokybės politika

MŪSŲ MISIJA

IT padaryti paprastą, saugų ir greitą, kad veikla pasiektų daugiau.

Teikiame kompleksines IT paslaugas ir sprendimus verslo bei valstybinėms organizacijoms.
Mūsų kompetencijos sritys yra debesų kompiuterija, IT infrastruktūros valdymas ir priežiūra,
duomenų perdavimas ir kibernetinis saugumas, serveriai ir duomenų saugyklos

VEIKLOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS

More than technology – principas, kuriuo grindžiame santykius su klientais, partneriais ir
kolegomis.

VEIKLOS TIKSLAS

 • Teikti IT paslaugas, siekiant pranokti klientų lūkesčius, atspindėtus SLA susitarimais bei
  klientų pasitenkinimu.
 • Užkirsti kelią potencialiai, veiklą įtakojančiai grėsmei, minimizuojant neigiamą incidentų
  bei rizikų pasireiškimo tikimybę bei poveikį.
 • Nuolat rūpintis darbuotojų kompetencijos augimu ir jų veiklos efektyvumo skatinimu.
 • Inicijuoti paslaugų tobulinimo galimybes ir skatinti kasdienį darbuotojų profesionalumą.

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 •  Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, o taip pat sutartyse tarp Blue Bridge
  MSP ir klientų, tiekėjų/ subrangovų bei partnerių numatytų susitarimų bei reikalavimų;
 • Kurti pilietiškai aktyvią, besimokančią organizaciją;
 • Ugdyti ir užtikrinti socialinę atsakomybę, lygias visų darbuotojų galimybes bei pagarbą
  žmogui;
 • Tvariai naudoti gamtinius, energetinius, kitus išteklius, tinkamai ir atsakingai tvarkyti
  atliekas, užtikrinti tinkamą pasirengimą galimoms avarinėms situacijoms;
 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą pagal LST EN ISO 9001:2015 bei
  ISO 14001:2015, ISO 20000-1:2018, ISO 27001-2013 standartų reikalavimus;
 • Tobulinti vadybos sistemą, atsižvelgiant į nustatytus išorinius ir vidinius organizacijos
  veiksnius, įtakojančius iškeltų tikslų įgyvendinimą bei paslaugų kokybės gerinimą;
 • Nuolat efektyvinti įmonės veiklą, didinti klientų pasitenkinimą ir plėsti paslaugų
  asortimentą pagal rinkos poreikius;
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų sprendimų ir paslaugų kokybę
  pagal pareigas ir kompetenciją.