UAB „Blue Bridge“ vykdo mokslinių tyrimų projektą ir kuria unikalią multifunkcinę intelektualios paramos sistemos verslui duomenų analizės platformą

UAB „Blue Bridge“ 2018 m. birželio mėnesį pasirašė finansavimo sutartį su  Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto finansavimo ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projekto metu kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų pagrindu kuriama unikali multifunkcinė intelektualios paramos sistemos verslui duomenų analizės platforma.

Šiuolaikinio verslo prisitaikymas prie pokyčių greičio darosi vis labiau sudėtingas. Esamų rinkų pokyčiai, skaitmenizacija, vidaus taisyklių pokyčiai, konkurentų žingsniai, vidiniai procesai, kliento pirkimo įpročių pasikeitimai, edukacijos stoka ir technologinis išprusimas dažnai nulemia įmonių augimo ir plėtros klausimą. Jei įmonė pajėgi sekti ir analizuoti šiuos su šiais pokyčiais susijusius duomenis ir situacijas, ji pajėgi mokytis, augti ir plėstis.

Didžiųjų duomenų analitika (Big Data Analytics) įgauna strateginę vertę daugeliui pramonės šakų ir organizacijų, nes remiantis duomenimis, grindžiami sprendimai yra geresni sprendimai, pagrįsti faktais, o ne ekspertų ar asmenų intuicija. Kuriamoje duomenų analizės platformoje B2B verslo valdymui  bus atliekamas verslo procesų analizavimas, vizualizavimas ir sąryšių susiejimas tarp išorinių globalių duomenų ir vidinių įmonės ar sektoriaus duomenų. Sukurtoje platformoje ypatingas dėmesys bus skirtas prognozavimui (įvairių alternatyvų analizei bei scenarijų sudarymui), duomenų susiejimui (ieškojimui sąsajų tarp duomenų), sentimentų analizei bei būsimam vartotojui rekomendacijų teikimui. Įžvalgumas, procesų planavimas ir optimizavimas bei geriausių alternatyvų radimas bus išskirtinė daugiafunkcinės paramos sistemos savybė.

Projekto rezultatai padės įmonei sukurti ir rinkai pasiūlyti produktus:

  1. Duomenų atvaizdavimo, vizualizavimo ‬ metodas, skirtas ekonomiškai išgauti vertę iš labai didelių ir įvairių duomenų apimčių, leidžiant labai greitą atradimą;
  2. Inovatyvi skaičiavimo resursų, didžiųjų duomenų analizės, verslo efektyvinime dalyvaujančių elementų prognozavimo paslauga.

Projektas vykdomas su partneriu Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0062.