Technologinės naujienos

„Microsoft Azure“ naujienos | 2017 Gegužė

Podcast’ai Spotify platformoje

Svarbu: naudojantiems DirSync arba Azure AD Sync katalogo sinchronizavimui rekomenduojama kuo greičiau pereiti prie Azure AD Connect programinės įrangos, nes DirSync ir AD Sync programinė įranga nebebus atnaujinama ir plečiamos jos funkcijos.

>> Pradėjo veikti paslaugos Azure Service Bus hibridinio prisijungimo galimybė (Hybrid Connections feature of Azure Relay), GA (general availability). Ši paslauga leidžia naudoti atviro standarto (HTTP ir WebSockets) galimybes saugiai prisijungti prie debesijos tarnybų ir Azure resursų iš klientų, esančių vidiniame organizacijų tinkle, apsaugotame ugniasienėmis. Plačiau apie Service Bus paslaugą >>

>> Paslauga Azure Advisor pasiekiama visiems naudotojams (GA). Azure Advisor analizuoja klientų resursų panaudojimą ir konfigūraciją, teikia rekomendacijas ir sprendimus, kurie pagerina aukštą patikimumą, saugą, našumą, padeda pagerinti efektyvumą ir sutaupyti, naudojant Azure resursus. Plačiau apie paslaugą >>

>> L-Series VM pasiekiamos visiems naudotojams (GA), sumažinta šių VM kaina. Kaina sumažinta iki 69 proc., galioja visuose regionuose, kur galima įsigyti šią paslaugą, bet sumažėjimas įvairus skirtinguose regionuose. Apie VM kainas galima sužinoti >>

>> Azure DocumentDB paslauga papildyta naujomis savybėmis. Docker emuliatorius leidžia kurti ir bandyti DocumentDB vietinėje aplinkoje, nesinaudojant Azure. Kai aplikacijos veikimas yra išbandomas lokaliai ir veikimas atitinka kūrėjo sumanymus, galima perkelti aplikaciją į Azure. Docker Emulator veikia Windows 10 arba Windows Server 2016/2012 R2 aplinkose, palaiko Docker aplinką. Emuliatorius palaiko pilną DocumentDB funkcionalumą, veikiantį Azure, bet kai kurios funkcijos, būdingos Azure DocumentDB, pavyzdžiui, globali replikacija, galimos tik Azure. Plačiau apie Docker Emulator savybes >>

>> Kita DocumentDB savybė – agreguotų funkcijų palaikymas. Tai COUNT, MIN, MAX, AVG ir SUM funkcijos. Taip pat nuo šiol yra integruota Azure Search galimybė. Apie SQL sintaksę  bei Azure Search integravimą.

>> DocumentDB dabar turi programinį interfeisą (API), skirtą MongoDB. Naudojant šią priemonę, naudotojai turi galimybę pasiekti padalintas kolekcijas (managed shared collections). Tai technologija, leidžianti talpinti duomenų bazes daugelyje (ne viename) serverių. Ši priemone neriboja masteliavimo, t.y. galima naudoti kiek norima serverių ir taip pasiekti itin didelių duomenų kiekio apdorojimo aukštą našumą. Kitas šio API privalumas – galima naudoti DocumentDB su aplikacijomis, parašytomis MongoDB. Tai reiškia, kad MongoDB aplikacija gali veikti su DocumentDB ir naudoti beserverinę DocumentDB infrastruktūrą – naudotojams nereikia rūpintis serveriais ar virtualiomis mašinomis, DocumentDB yra paslauga. Plačiau apie API savybes >>

>> Azure SQL Database Premium P11 ir P15 lygio duomenų bazės gali siekti 4 TB. Apie paslaugos lygius, savybes ir našumą >>

>> DirSync ir Azure AD Sync programinis palaikymas baigėsi 2017 04 13. Anksčiau buvo siūlomos kelios programinės įrangos variacijos, skirtos hibridinei aplinkai ir katalogo (Active Directory, AD) duomenų sinchronizavimui iš savo duomenų centrų į Azure. Tai DirSync vieno AD miško diegimams ir Azure AD Sync, kai organizacijos viduje naudojamas daugelio AD miškų diegimas ir kitos nestandartinės galimybės. Dabar ši programinė įranga pakeista Azure AD Connect ir tinka visiems scenarijams. Klientams, naudojantiems DirSync arba Azure AD Sync katalogo sinchronizavimui, rekomenduojama kuo greičiau pereiti prie Azure AD Connect programinės įrangos, nes DirSync ir AD Sync programinė įranga nebebus atnaujinama ir plečiamos jos funkcijos. Galimi perėjimo būdai ir priemonės aprašyti čia >>

>> Azure Monitor paslaugos pasiekiamos visiems naudotojams (GA). Tai paslauga, leidžianti stebėti ir diagnozuoti Azure resursų darbą. Pranešimai gal būti siunčiami SMS arba e. paštu ir praneša apie klientams svarbius IT įvykius. Pavyzdžiui, gavus pranešimą apie web svetainės pasiekiamumą, Azure portale galima plačiau sužinoti apie Windows/Linux našumo parametrus (PerfCounters), Azure veikimo žurnalus, naudojamų susijusių PaaS paslaugų būseną ir kitus telemetrinius duomenis, įskaitant platformos, kurioje veikia svetainė, pranešimus, aplikacijų darbą. Plačiau apie paslaugą >>

>> Azure Analysis Services paslauga pasiekiama visiems naudotojams ir prieinama iš daugiau regionų, tame tarpe ir vakarų Europos duomenų centruose. Be standartinio lygio, įtrauktas mažesnės apimties bazinis paslaugos lygis, skirtas mažesnių mastų reikalaujantiems užsakovams, norintiems pasinaudoti analitinėmis Azure Analysis Services galimybėmis ir panaudoti duomenų modelius ataskaitų kūrimui ar greitai analizei, naudojant Excel, Power BI ar kitus įrankius. Apie paslaugą plačiau >>

>> Azure Application Gateway WAF paslauga tapo prieinama Vokietijos duomenų centrų naudotojams (GA). WAF paslauga gelbsti saugant aplikacijas nuo bendrų web atakų ir pažeidžiamumų, įskaitan SQL injekcijas, tarpsvetaininio skriptavimo (cross-site scripting) atakas, sesijų perėmimą. Apie paslaugą >>

>> Azure Active Directory B2C paslauga pasiekiama visiems Europos Azure duomenų centrų naudotojams (GA). AAD B2C yra tapatybės paslauga, kuri leidžia valdyti organizacijos išorinių klientų paskyras. Pavyzdžiui, organizacijos aplikacija gali naudoti priemones, leidžiančias tos aplikacijos (web ar mobilios aplikacijos) naudotojams prisijungti, panaudojant Facebook, Google, LinkedIn ar Microsoft Account paskyras. Plačiau apie AAD B2C funkcijas >>

>> Xamarin University paslauga pasiekiama Visual Studio Marketplace. Xamarin University siūlo mokymus, skirtus mobiliam programavimui, nuotolines pamokas, atsisiunčiamą kursų medžiagą, įrašus, savarankiškam mokymui skirtą medžiagą ir kviestinių dėstytojų lekcijas. Ši paslauga pasiekiama ir apmokestinama taip pat, kaip ir kitos Azure paslaugos. Plačiau apie universitetą >>

>> Jau galima naudotis Azure valdymo bibliotekomis JAVA aplinkai (GA). Šios bibliotekos yra atviro kodo. Palaikoma daugelis bazinių funkcijų Azure ir JAVA bibliotekos dabar gali būti naudojamos valdyti VM, saugyklų paskyroms, SQL duomenų bazės paslaugoms, tinklo ir kitoms funkcijoms. GA (general availability) reiškia, kad galima naudotis ir visomis Microsoft palaikymo paslaugomis, jei kažkurios funkcijos neveikia, naudojantis GitHub ar Azure palaikymo kanalais. Plačiau apie bibliotekas ir jų panaudojimą >>

>> Primename, kad GA (general availability) reiškia, kad galioja Microsoft SLA įsipareigojimai paslaugai (įskaitant finansinius) ir/arba Microsoft techninis palaikymas, sprendžiant veikimo/konfigūravimo sutrikimus.

>> Tiems, kas domisi tinklo sujungimais su Azure ir Azure viduje: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis

AUTORIUS

Kiekvieną mėnesį „Microsoft Azure“ naujienas apžvelgia „Blue Bridge“ specialistų komanda.

Įvertink šį straipsnį

    Prenumeruokite ir gaukite žinias pirmieji

    Taip pat skaitykite

    Skaityti daugiau
    Skaityti daugiau