Technologinės naujienos

„Microsoft Azure“ naujienos | 2017 Kovas

Podcast’ai Spotify platformoje

Apžvalgos akcentai: Azure VM Scale Sets – auotomatinis jūsų paslaugos VM skaičiaus/parametrų reguliavimas pagal išorines sąlygas; VM ir Azure Blob kainų sumažinimas; Managed Disks – paprasčiau valdomi VM diskai; naujų Azure duomenų centrų atidarymas.

>> Azure HDInsight for Linux paslauga pasiekiama iš daugiau regionų. HDInsight yra Hadoop paslauga, veikianti debesijoje ir leidžianti diegti atvirojo kodo analitinius blokinius, valdomus Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka, ir R Server programinės įrangos. Šios paslaugos SLA siekia 99.9 procentus ir ji skirta programų kūrėjams bei mokslininkams, dirbantiems su dideliais duomenų masyvais. Aukštas našumas ir greitas atsakas leidžia daryti tikslesnes prognozes. Gamintojas teigia, kad Azure ši paslauga, jei naudojama R Server programinė įranga, veikia 50 kartų greičiau ir leidžia talpinti 1000 kartų didesnius kiekius duomenų. Plačiau apie paslaugos savybes >>

>> Microsoft pažinimo tarnybų rinkinys papildytas specialia kalbos pažinimo paslauga (Custom Speech Service), kuri leidžia filtruoti aplinkos triukšmus, tiksliau nustatyti kalbos stilių ir plėsti žodyną. Paslauga veikia bandomuoju režimu. Plačiau apie paslaugą >>

>> Azure VM Scale Sets yra VM paslauga, leidžianti per kelias minutes įdiegti tūkstančius vienodų VM, greitai išplėsti veikiančių ir teikiančių paslaugas VM kiekį (autoscale), prijungti naujas VM prie srauto paskirstymo įrangos (load balancing), papildyti VM konfigūraciją naujais diskais. Paslauga yra integruota ir automatizuota, todėl yra itin paprastai valdoma, palaikomos Windows ir Linux VM. Azure Insights Autoscale leidžia neruošti iš anksto ir nesaugoti reikiamų VM, jos bus įdiegtos pagal poreikį ir nustatytas taisykles, kai aplikacijos naudojimas padidės. Plačiau apie paslaugą >>

>> Sumažintos Azure VM kainos. F-serijos VM kainos sumažėjimas gali siekti iki 61%, A1 Basic kaina – iki 24% (sumažėjimas priklauso nuo regiono). Naujos kainos galioja naujiems ir esamiems Azure paslaugų gavėjams. Daugiau informacijos apie bazines kainas >>

>> Azure Storage valdomi diskai (Managed Disks) pasiekiami visiems naudotojams. Šio tipo diskai yra prijungimai ir valdomi automatizuotai ir skiriasi nuo įprastų tuo, kad yra pasirūpinama jų prijungimu prie VM ir nereikia rūpintis Storage paskyromis. Be to, naudojant automatinį VM plėtimą (autoscale), paslauga pasirūpina, kad visų VM diskai neatsidurtų vienoje saugykloje ir taip apsaugo VM, vykdančias tas pačias užduotis, nuo neplanuotų Storage gedimų (ir jūsų VM paslaugų sutrikimų). Norint panaudoti valdomus diskus, tereikia pasirinkti pageidaujamą tipą (Standard arba Premium) ir disko dydį. Paslaugos aprašymas yra čia >>

>> Azure Blob saugyklos paslaugos atpigo. Nuo šiol “Hot tier” paslaugos atpigo 26% (už GB), “Cool tier” – 38%. Šis kainų pokytis galioja tik naudojantis Blob saugyklos paskyromis. Naudotojai gali pasinaudoti nuolaidomis, perkeldami savo duomenis į Azure Blob saugyklos paskyras su AzCopy priemone. Apie Azure Storage tipus galima paskaityti čia. Papildomai, padidintas failų dydis: “blob” tipo failas dabar gali būti 4,77 TB dydžio (ankstesnė riba buvo 195 GB).

>> Azure DocumentDB paslaugos minimalūs pralaidumo lygiai sumažinti 75%. Padalintos kolekcijos (partitioned collection) minimalus pralaidumo lygis nuo šiol yra 2500 užklausų vienetų (request units, RU) per sekundę. Našumo lygio sumažinimas iki 2500 RU per sekundę sumažina kainą 75% tiems, kurie nori pradėti naudoti DocumentDB padalintas kolekcijas (partitioned collection) 100 RU ir įsigytos saugyklos vietos kaina išlieka tokia pati. Taip pat keičiasi S1, S2 ir S3 lygiai – jie nebus naudojami nuo 2017 08 01. Iki to laiko veiks API, bet po rugpjūčio 1 d. visos kolekcijos bus automatizuotai migruotos į vieno padalinio (single partition) kolekcijas. Plačiau apie našumo lygius skaitykite >>

>> Taip pat sukurta DocumentDB ODBC tvarkyklė, kurios pagalba galima normalizuoti duomenis DocumentDB, juos analizuoti, kurti ataskaitas ir naudoti analitinius sprendimus, pavyzdžiui, Microsoft Power BI arba Tableau. Apie ODBC tvarkyklės panaudojimą ir diegimą >>

>> Pradėjo darbą nauji Azure duomenų centrai Pietų Korėjoje: Korea Central (Seoul) ir Korea South (Busan). Azure duomenų centrų skaičius pasiekė 38.

>> Azure paslaugos pasiekiamos naudotojams iš daugiau regioninių centrų: Analysis Services bandomajame režime – iš North Central US ir Brazil South, Azure Search – iš UK South.

>> Papildytas Azure subkontraktorių sąrašas. Microsoft laikosi skaidrumo politikos ir skelbia trečių šalių partnerių, kurie gali pasiekti naudotojų duomenis priežiūros metu, sąrašus. Microsoft pasitikėjimo centras (Trust Center) periodiškai atnaujina šiuos sąrašus. Priežiūros metu bus pasiekiami tik tie duomenys, kuriuos leis pasiekti patys naudotojai tam, kad būtų pašalinti paslaugų sutrikimai. Plačiau apie privatumo nuostatas ir sąlygas >>

AUTORIUS

Kiekvieną mėnesį „Microsoft Azure“ naujienas apžvelgia „Blue Bridge“ specialistų komanda.

azure|azure apžvalga|azure atnaujinimai|Azure Blob|azure Custom Speech Service|Azure DocumentDB|Azure HDInsight|azure news|Azure Storage|Azure update|Azure VM Scale Sets|Document DB ODBC

Įvertink šį straipsnį

    Prenumeruokite ir gaukite žinias pirmieji

    Taip pat skaitykite

    Skaityti daugiau
    Skaityti daugiau