Sutikimas asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais

  kad „Blue Bridge“ grupės įmonės, t. y. Blue Bridge Baltic UAB (kodas 302457673), Blue Bridge MSP, UAB (kodas 301489547) bei BLUE BRIDGE CODE, UAB (kodas 302253877), kurių adresai yra J. Jasinskio g. 16A, Vilnius (toliau – „Blue Bridge“ grupės įmonės) mano sutikimo pagrindu tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane telefonu ar elektroniniu paštu su tikslu (1) teikti man informaciją ir/ar reklaminę medžiagą apie „Blue Bridge“ grupės įmonių teikiamas paslaugas ir naujienas; (2) informuoti apie „Blue Bridge“ grupės įmonių organizuojamus renginius; (3) teirautis nuomonės dėl siūlomų paslaugų/atliktų darbų kokybės (įskaitant siunčiant apklausas) ir pan.
   
  Patvirtinu, jog man aukščiau pasirinkus „Sutinku“, esu informuotas apie:
  – tai, jog mano asmens duomenys bus tvarkomi 2 metus nuo asmens duomenų pateikimo dienos arba iki to laiko, kai aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu;
  – savo teisę raštu (el. paštu info@bluebridge.lt ar paštu) kreipiantis į „Blue Bridge“ grupės įmones prašyti susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištrinti mano asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, bei teisę į mano asmens duomenų perkeliamumą;
  – tai, jog laisva valia sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turiu teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@bluebridge.lt ar paštu) kreipiantis į „Blue Bridge“ grupės įmones arba naudojantis įmonių siunčiamuose el. laiškuose suteikiamais funkcionalumais atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju įmonės negalės man ateityje pateikti konkrečios informacijos ir reklaminės medžiagos, susijusios su „Blue Bridge“ grupės įmonėmis;
  – savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
   
  Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti čia.