UAB „Blue Bridge“ pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų projektą, kurio metu kurs inovatyvią karjeros modeliavimo sistemą

UAB „Blue Bridge“ 2018 m. birželio mėnesį pasirašė finansavimo sutartį su  Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto finansavimo ES paramos lėšomis pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Projekto metu vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų pagrindu bus sukurta inovatyvi karjeros modeliavimo sistema.

Tinkamas profesijos pasirinkimas svarbus ir asmens gyvenimo kokybei, ir šalies ekonomikos augimui. Moksliniai tyrimai rodo, kad didžiausią ekonominę naudą sukuria asmenys, kurie tinkamai, optimaliai pasirenka profesijos ir karjeros kelią. Kuriama kompleksinė karjeros modeliavimo sistema bus skirta jaunimo psichologinės gerovės stiprinimui ir profesinio pasirinkimo modeliavimui, ugdant žmogiškąsias vertybes ir asmenines stiprybes. Planuojamas projektas remiasi naujausiais profesinių polinkių, asmeninių stiprybių, psichologinių charakteristikų (iniciatyvos, psichologinio kapitalo bei kitų) moksliniais tyrimais ir metodologija, kurių sinergija užtikrins projekto rezultatų pasiekimą ir jų efektyvumą.

Projekto rezultatai padės įmonei sukurti ir rinkai pasiūlyti produktus:

  1. Jaunimo psichologinės gerovės stiprinimo ir profesinio pasirinkimo modeliavimo metodiką;
  2. Jaunimo psichologinės gerovės stiprinimo ir profesinio pasirinkimo e-modeliavimo įrankį.

Projektas vykdomas su partneriais UAB „Vadybos ir psichologijos institutas“ ir MB „Karjeros kelias“. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0066.