IT specialistams

Ką įmonėje veikia IT vadovas?

Podcast’ai Spotify platformoje

Pradėti norėčiau nuo susitarimo dėl terminų. Juk IT vadovo sąvoka yra gana plati bei gali po savimi slėpti daug skirtingų rolių. Visų pirmiausia tai gali būti įmonės inžinierių ar programuotojų “ganytojas”. Kartais jis būna pats stipriausias (ir daugiausiai darantis) iš tų techninių žmonių, tarsi vyr. inžinierius. Dažnai – ir visų technologinių projektų vadovas. Aš šiame straipsnyje norėčiau remtis pasaulyje gana populiariu šio termino skaidymu į dvi atskiras šakas – CTO (Chief Technology Officer) ir CIO (Chief Information Officer).

Daugiausiai kalbėsiu būtent apie pastarąjį – CIO, nes jo vaidmuo ir prasmė yra galbūt mažiausiai žinomi ir suvokiami mūsų verslo visuomenei. Nes anksčiau tokio vaidmens tiesiog nebuvo. Įmonėse nuo senų laikų buvo technologai, kurie rūpinosi staklėmis ir panašiais įrengimais. Atsiradus kompiuteriams bei kitoms IT technologijoms ši sritis daug kur natūraliai perėjo į jų rankas. Tad nieko keisto, kad dažnai sutinkamas vadovų įsivaizdavimas, jog pagrindinis IT vadovo darbas – kad visas IT veiktų. Tuo tarsi atskiriame verslą nuo IT, nors realybė juda priešinga kryptimi – sėkmingam verslui IT tampa vis labiau reikalingas. Tad CIO pozicija atsirado būtent tam, kad užpildytų tą vakuumą tarp verslo ir IT. Vietą, kuri yra labai svarbi, nes IT yra viena iš strateginių sričių, kurioje įmonė gali įgauti konkurencinį pranašumą. Jeigu jūs taip pat bent iš dalies su tuo sutinkate, tada judame toliau.

Kas tas CIO?

Pats pavadinimas sufleruoja, kad pagrindinis CIO (Chief Information Officer) veiklos objektas yra informacija. O ji šiais laikais yra itin glaudžiai susijusi su IT (juk ne veltui tai yra INFORMACINĖS technologijos). Šiuolaikiniame versle informacija yra svarbiausias resursas, su kuriuo dirba įmonė. Ji tą informaciją apdoroja, kuria, kaupia bei dalinasi su klientais bei partneriais. Kadangi tam dažniausiai naudojamas IT, kažkam reikia suprasti kaip veikia verslas, kokie jo procesai bei kokios technologijos yra arba gali būti naudojamos, kad jis su informacija dirbtų dar efektyviau. Tas kažkas ir yra CIO.

Reikia pavyzdžių? Tarkime įmonė keičia arba diegiasi naują verslo valdymo sistemą (ERP). Dažnu atveju pirmas kandidatas rūpintis visu tuo projektu būtų finansų direktorius. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų logiška: juk jo žmonės bus vieni svarbiausių sistemos naudotojų, jis turbūt pats ir buvo pagrindinis šio pokyčio iniciatorius. Tačiau ar jis turi pakankamai noro bei žinių diskutuoti su diegėjais apie techninius diegimo niuansus? Ar jis numatys kaip naujoji sistema turėtų veikti su kitomis įmonės naudojamomis sistemomis? Galų gale, ar jis ras tam pakankamai laiko šalia savo pagrindinių veiklų, kurios niekur nedingsta?

Renkantis, kas turėtų rūpintis tokio projekto planavimu bei įgyvendinimu, savo balsą atiduočiau už CIO. Mano argumentai:

 • Jis yra dedikuotas būtent tokiai veiklai, tad turime visai kitą motyvaciją bei skiriamo laiko ir dėmesio apimtis.
 • Jo bendros IT žinios yra gerokai stipresnės. Be to, jis pažįstą visas įmonės IT sistemas, jų sąveikavimą ir keitimąsi informacija tarpusavyje. Tad savo galvoje gali sudėlioti visas pavienes dalis į visumą.
 • Jis dažnu atveju yra stipresnis projektų valdyme, nes pati CIO rolė yra labiau paremta projektine veikla nei tęstiniais ir pasikartojančiais procesais. O efektyvus projekto valdymas įgyvendinant tokio mąsto pokyčius gali būti vienas iš esminių sėkmės faktorių. Juk keičiame ne tik technologiją, bet ir tai, kaip žmonės dirba kiekvieną dieną.

Žinoma, projektą valdant ir vykdant CIO, į jį tam tikrose fazėse būtų labai glaudžiai įtrauktas ir tas pats finansų direktorius. Kaip ir kitų sričių, kurias įtakos šis pokytis, atstovai. Tačiau visas procesas bei atsakomybė už rezultatą gultų ant CIO pečių. Būtent dėl šių priežasčių įvardinčiau CIO kaip vieną iš strateginių įmonės pozicijų. Ypač, jeigu įmonė savo veikloje naudoja pažangias technologijas arba bent jau norėtų taip daryti bei to dėka aplenkti konkurentus. Tad nieko keisto, kad pasaulyje CIO dažnu atveju būna įmonės valdybos narys arba bėgant laikui juo tampa. Jeigu įmonei IT yra išties svarbi sritis, ši pozicija yra ne mažiau svarbi kaip tarkim finansų, personalo ar pardavimų sričių vadovų.

Stipriam bei daug vertės įmonei sukuriančiam CIO įvardinčiau tokius reikalavimus:

 1. Geras verslo suvokimas bei praktinė patirtis jo valdyme ir vystyme. Tai esminė vieta, nes vienas iš svarbiausių šio žmogaus uždavinių yra sugalvoti arba patobulinti ir patį verslo procesą, kuriam IT leis veikti geriau. Nieko keisto, kad būtent čia pasitaiko daugiausiai iššūkių, jeigu šią rolę bandoma perduoti grynai technologijų žmogui.
 2. IT rinkos bei jos tendencijų žinojimas. Kokios sistemos yra naudojamos kitų panašaus profilio įmonių, kokie gamintojai dominuoja tam tikrose srityse, kokios atsirado naujovės ir t.t.
 3. Stiprios projektų vadovo žinios bei įgūdžiai. Jau minėjau, kaip tas svarbu įgyvendinant pokyčius.

Darbas su CIO

Įmonėse, kuriose yra CIO pozicija, pats procesas įprastai vyksta dviem kryptimis. Pirmoji yra aktyvus CIO dalyvavimas įmonės veiklos planavime ir proaktyvūs jo pasiūlymai kaip IT pagalba pagerinti esamus arba kuriamus procesus. Jo įtraukimas yra labai svarbus dėl to, kad nežinant kas vyksta, nelabai ką ir pasiūlysi (arba tie pasiūlymai bus pavėluoti).

Antroji kryptis ateina jau iš paties verslo pusės. Aukščiausia vadovybė arba atskirų sričių vadovai įvardina problemines ir tobulintinas sritis, o CIO darbas yra surasti būdus kaip jas išspręsti IT priemonėmis. Pvz. dizaino agentūra gauna daug smulkių užsakymų iš klientų, tačiau vykdymo procese jie kartais pasimeta, žmonės juos pamiršta. Arba buhalterinės apskaitos įmonė iš klientų gauna daugybę dokumentų (tiek popierinių, tiek elektroninių) ir reikia juos visus kažkur saugiai padėti, kad juos visus patogiai matytų atsakingi darbuotojai bei klientas. CIO turi rasti tam technologinius sprendimus, sugalvoti kaip su jais turėtų būti dirbama bei pasirūpinti šio pokyčio realizacija.

CIO pozicija Lietuvos versle

Pasaulyje CIO sutinkamas bene kiekvienoje didesnėje įmonėje, ypač jeigu jos veikla glaudžiais susijusi su technologijomis. Man asmeniškai dažnai iškildavo klausimas, kodėl juos taip retai matau Lietuvos įmonėse (dažnai pasislėpusius už IT vadovo pareigų pavadinimo)? Pirmiausia turbūt dėl to, kad tokio žmogaus naudos suvokimas dar tik palengva skverbiasi į mūsų vadovų sąmonę. Vis dar gajus požiūris “IT yra IT, o verslas yra verslas”. Antra priežastis gali būti susijusi su faktu, kad tam tinkamų žmonių (bent jau šiuo metu) Lietuvoje yra sąlyginai nedaug. Tikrų CIO Lietuvoje esu sutikęs tik kelias dešimtis. Daug kitų tampa IT vadovais ne dėl žinių ar įgūdžių, o kaip natūralaus proceso rezultatas – nes yra ilgiausiai dirbantys programuotojai arba vieninteliai su IT susipažinę žmonės įmonėje. Tačiau nei įmonių vadovai nori juos įtraukinėti į verslo vystymą, nei jiems patiems tas įdomu.

Trečioji priežastis yra sąlygota labai logiškų dalykų. Reikia gana didelės įmonės ir nemažo kiekio procesų bei IT sistemų, kad tokį žmogų pilnai apkrauti darbu. Dėl to CIO dažnai papildomai duodamas ir CTO vaidmuo – rūpintis technologijų nepertraukiamu veikimu bei IT personalo valdymu. Arba nusprendžiama tokios pozicijos neturėti, kol neatsiras 40 val. darbo savaitei reikalingi darbo krūviai.

Tikiuosi, kad šis straipsnis daug kam atnešė naudingų idėjų kaip ir kokie žmonės turėtų valdyti jūsų įmonės IT bei rūpintis jo išnaudojimu įmonės veikloje. Patikėkite manimi, šios srities stiprybė gali labai lengvai tapti visos įmonės stiprybe bei išskirtinumu rinkoje.

AUTORIUS

Julius Gregorauskas –  IT valdymo konsultantas ir verslo technologijų ekspertas, turintis per 10 metų patirtį IT ir telekomunikacijų srityse.  

Chief Information Officer|Chief Technology Officer|cIO|IT vadovas|IT vadovo rolė|IT valdymas

Įvertink šį straipsnį

  Prenumeruokite ir gaukite žinias pirmieji

  Taip pat skaitykite

  Skaityti daugiau
  Skaityti daugiau